Hjalmar´s liv med Maren og Agnes Ingeborg

Maren og Hjalmar´s fælles børn Rosa, Elly og Johannes

Maren og Hjalmar´s fælles børn Rosa, Elly og Johannes

Historie, fakta og min personlige fortolkning.

Vilhelm Hjalmar Beatus Nielsen, Vinterbølle Vordingborg, Amerika og København.

Hjalmar møder Maren Nielsen født 15. maj 1876 af Køng. Maren føder som ugift pige datteren Dagmar Christine den 17. juli 1897 i Ore, udlagt barnefader er tømmersvend Hjalmar af Stege. Dagmar Christine dør 2 timer gammel. Hjalmar er ifølge politi. reg. 3. oktober 1898 kommet til Dannebrogsgade 28.2, København, fra Helsingør. Ifølge samme kilde har Hjalmar egen lejlighed den 24. november 1898, på Absalonsgade 33.3. 

Hjalmar håbede, at han ved at flytte så langt som til Helsingør, Maren ville glemme og opgive ham. Men, han har gjort hende med barn, hun vil giftes med ham, så hun følger efter Hjalmar fra Vordingborg til København. Maren flytter ind i hans lejlighed, hun er meget vedholdende og Hjalmar kan ikke modstå denne insisterende adfærd. Maren bliver gravid igen og nu vil Maren giftes, Hjalmar finder ingen anden udvej end at gifte sig med hende. 
De bliver viet den 8. januar 1899 og sønnen Johannes Aage Alfred Jacob fødes måneden efter, den 22. februar 1899, og ifølge kirkebøgerne, familien bor på Absalonsgade 33.3. 
I folketælling den 1. februar 1901 bor familien Ø. Fasanvej 71, og her fødes datteren Rosa Ragnhild Dagmar den 25. maj 1901. 
Men parret trives ikke. Hjalmar arbejder som tømmer og han tjener ikke meget mere end en daglejer, så pengene er små og hans arbejdsdage er lange. Han oplever Maren ikke passer børnene godt, at hun lader dem være alene, og hun går på Nørrebros danserestauranter så snart han kommer hjem. 
Da Maren bliver gravid og venter deres 3. barn tror han ikke på, at barnet er hans. Elly Rasmine fødes den 18. februar 1904 og Hjalmar vil ikke og kan ikke længere klare, at blive i ægteskabet. 
Maren siger til ham, at han aldrig kan blive fri for hende. Hjalmar er presset på sjæl og sind, og finder ingen anden løsning, end at han må væk fra Maren, væk fra København, så langt væk som muligt. Han beslutter sig for, at forlade sin lille familie og han har købt billetten og rejser til Amerika kun 2 uger efter, at datteren er født.
Maren er fortvivlet, da det går op for hende, at Hjalmar mener det alvorligt, og føler sig snydt og bedraget. Hun ved hun ikke kan forsørge de 3 små. Hjalmar lover hende, at hvis hun flytter tilbage til Vordingborg, hvor hans mor og familie bor, så skal han nok sende penge. 
Den 5. marts 1904 afrejser han fra København til Ottowa.
Den 11.december 1903 gifter Hjalmars mor sig igen, med væver Hans Christiansen. Hjalmar og hans mor har aftalt, at hun skal holde øje med Hjalmars børn, og sørge for, at hvis Maren ikke passer dem godt, så giver hun værgerådet besked.

Medens Hjalmar er i Amerika bliver hans børn fjernet fra Maren. Maren er husbestyrer for parcelist Hans Olsen i Ørslev ved folketællingen februar i 1906. Hun har et forhold fra ca. 1.seprember 1905 til nordmanden Arthur Winter Sørensen, og hun er gravid med ham. Han har afbrudt forholdet, og Maren er alene.

I folketælling 1. februar 1906 er Johannes, Rosa og Elly plejebørn hos deres farmor Ane Cathrine og Hans Christiansen. Hjemmeboende er også datteren Ane Cathrines børn Nielsine og Vilfred. 
Hjalmars yngste datter Elly Rasmine bliver døbt i Vordingborg 11-03-1906, 2 år gammel. 

Sidst i april forlader Maren, højgravid, Vordingborg egnen og sine børn for altid og rejser til Højmark i Tvis for, at blive husholderske, hos husmand Poul Kristensen den 1. maj 1906. Hun føder tvillingepigerne Kristiane og Magda den 8. juni 1906 i Tvis, måneden efter hun er ankommet.

Hjalmar er i Danmark sidst på året 1906, fordi han vil søge om skilsmisse fra Maren. Igen i 1907 er han hjemme og bliver skilt fra Maren den 29. januar 1907.

Jf. Justists protokol: Deres sag var for retten d 29/1 1907. Mægling afholdtes hvilket var forgæves. Maren indrømmer, at have bedrevet hor og accepterer at hendes ægteskab ophæves ved separation eller skilsmisse på de vilkår, som nævnes i hendes mands andragende bilag 2 side 2, nemlig at manden beholder deres 3 børn til forsørgelse og opdragelse, at hun beholder de effekter, som hun for tiden har, at manden ikke tilsvarer hende noget underholdningsbidrag, og at han får tilladelse til at indgår nyt ægteskab!

Agnes Ingeborg Nielsen

Han savner og behøver dog en kvinde, en kone, så han tager Agnes Ingeborg, som han har kontakt med, født 10. juni 1890 – 17 år gammel, under armen og sammen med hende udrejser de til Amerika den 7. februar 1907. 
I papirerne opgiver de, at de er gift. Agnes Ingeborg hedder også Nielsen, hun er nemlig halvsøster til Maren. Maren stod fadder til sin halvsøster ved hendes dåb. 

Den 22. juli 1907 sker tragedien i Tvis.
Maren har skrevet et afskedsbrev til Poul. Og den 22. juli 1907 hænger hun først Pouls 3 yngste børn, medens den 9 årige Niels er vidne, derefter hænger hun sine egne små tvillingepiger og hendes og Pouls fælles søn. Hun begår selvmord ved at hænge sig på høloftet.

Hjalmar og Agnes Ingeborg er i Colon, Panama, Nord Amerika. Her får de døtrene Harriet Evelyn den 24. april 1908 og året efter, Esther Alvilda den 28. april 1909.

Hjemme i Vordingborg dør Hjalmars mor, Ane Cathrines 2. ægtefælle Hans Christiansen, den 20. oktober 1909, 55 år. Hjalmars 3 børn med Maren, er i folketælling 1. februar 1911 stadig i pleje hos deres farmor, der nu er enke. 
Den 1. november 1912 er Hjalmar vendt hjem, han og Agnes Ingeborg bor Ægirsgade 17. st. Hjalmar er under arbejdet ved Panama Kanalen kommet til skade med sin højre hånd. Hjalmars ældste søn, Johannes, bliver konfirmeret i Vordingborg den 30. marts 1913 og i kirkebogen står, at drengen opholder sig hos væver Hans Christiansens enke på Nyråd Mark, Hjalmars mor Ane Cathrine. 
Den 29. december 1913 får Hjalmar og Agnes Ingeborg sønnen Svend Børge, de bor nu Kaalundsgade1.st., København.
Hjalmars mor Ane Cathrine dør den 19. februar 1914, 60 år gammel. 
I 1914 etablerer de sig med et øltelt på Bakken. De gifter sig i Danmark den 9. december 1914, og er indskrevet i Blaagaard Sogn. Vielsen foregik i hjemmet Falkoner Allé 92, st.
Papirerne omkring Hjalmars 1. ægteskab kommer først på plads nu, der er indskrevet i kirkebogen, at Hjalmar er enkemand efter Maren Nielsen, der i henhold til dødsanmeldelsesprotokol af 14-11-1914 er afgået med døden den 22-07-1907 på Lauralyst Mark, Tvis. Hjalmar og Maren blev skilt den 29. januar 1907, men Hjalmar vil hellere indskrives i kirkebogen som enkemand.

Præsten Thomsen har nok ikke syntes han kunne vie parret i kirken, da han finder ud af, at ingen af børnene er døbt, så den 14. marts 1915 døbes Svend Åge og Harriet Evelyn, og hun indskrives i kirkebogen som ”barnet uægte født”.
Hjalmar og Marens ældste datter Rosa konfirmeres i Vordingborg 30. oktober 1915.
I folketælling 1. februar 1916 er Rosa og Elly plejebørn hos Hjalmars søster Nielsine Rasmine og hendes mand postbud Karl Valdemar Pedersen. 
På samme tid i folketællingen 1. februar 1916 er Hjalmar og Marens søn Johannes Aage Alfred Jacob flyttet hjem til sin far og hans familie på Falkoner Allé 92.
Esther Alvilda bliver døbt 19. marts 1916 i Blaagaards Sogn, knap 7 år gammel.
Den 1. november 1917 iflg. Politi reg. bor Hjalmar og Agnes Ingeborg på adressen Tyrolergade 10. st.

I Vordingborg den 7. april 1918 skulle Elly Rasmine konfirmeres, men hun er blevet syg til dagen og bliver derfor konfirmeret den 28. april 1918, her står indskrevet i kirkebogen at hun bor hos Postbud Karl Valdemar Pedersen og hustru Nielsine Rasmine. Samme år den 18. september fødes Hjalmar og Agnes Ingeborgs søn Axel Verner.

Hjalmars tre børn med Maren, Johannes, Rosa og Elly, flytter hjem til ham og Agnes Ingeborgs familie, efterhånden som de bliver konfirmeret og frigjort fra deres tjenestepladser.

På Tyrolergade 10, den 22. december 1920 bliver Hjalmar og Agnes Ingeborgs datter Inga Else født. I folketællingen 1. februar 1921 bor familien på samme adresse og Hjalmars og Marens børn Johannes og Rosa bor på denne adresse. Elly bor Nørrebrogade 62-3, iflg. politi reg. Den 1. februar 1921.

Den 31. maj 1921 gifter Johannes, Hjalmars søn sig med Hansine Augusta Sofie, i Sundby Sogn. Hansine, bruden, er Hjalmars hustru Agnes Ingeborgs lillesøster – altså Maren, Johannes, brudgommens mors, halvsøster. 
Johannes og Hansines søn Axel Knud, der bliver født 12. november 1922 har morfar Lars Nielsen, på sin mors side og samme Lars Nielsen, som oldefar på sin farmors side.

Pr 1. maj 1923, er Hjalmar og Marens datter, Elly flyttet til faderens adresse Tyrolergade 10.
Den 30. september bliver Hjalmar og Marens datter Rosa gift med Hans Ejner Larsen fra Tyrolergade 6. De får sammen sønnerne Bent Hjalmar Villy, født 14. januar 1924 og Kurt Mogens Frithiof den 21. juni 1927, som deltager i udsendelsen Tragedien i Tvis af TV/midtvest 2007.

Hjalmar og Agnes Ingeborg bor fortsat Tyrolergade 10 ved folketællingen af 5. november 1925. Den 15. november 1925 fødes deres yngste datter Lilly Mary og den yngste søn Helge Leo fødes den 8. august 1927. 
Ved folketælling 1930 bor familien samme sted.
Og Agnes Ingeborg havde et ismejeri på Vesterbro, inden de flyttede til Amager.
På Amager, bor familien Amager Strandvej 64, hvor åbner de en grøntforretning og det lever de af i resten af deres liv.

Dette er også den sidste adresse jeg har på Hjalmar og Agnes Ingeborg, de bor her i 1939, hvor datteren Lilly Mary konfirmeres i Allehelgen Sogn.

Agnes Ingeborg og Hjalmar
Agnes Ingeborg og Hjalmar´s børn.
bagest:Johannes(Marens), Esther, Harriet, Inge, Lilly, Helge og Svend(fælles, ved ikke hvem der er hvem).Elly, Agnes, Hjalmar, Rosa
Agnes Ingeborg rejser i feb. 1907 med Hjalmar til Amerika.
Hjalmar til Kbh.
Hjalmar udrejse 1904

Del siden