1 side af brevet:

Ja Poul nu haver du drevet en ulykkelig Kvinde i Døden med sine tre smaa uskyldige Børn Gud give Poul at du maatte lide saa meget som jeg nu haver lidt siden jeg fik min lille Dreng og Pige tænk paa mig Poul naar du nu forfører en anden kvinde, hvor ulykkelig du har gjort en og mange børn

2 side af brevet

angaar mod det Horri som i beskylder mig for er lutter Løgn nu kan i kalde mig en Løgnetaske saa meget som i vil nu kan jeg ikke høre det du troer for dig at du selv ligger og Horre baade med Hvidtop og Rødtop der nede paa Gaarden

3 side af brevet

men Gud straffer dig nok Poul for alt det Onde du haver gjort mig for det er mere end jeg kan bære at rejse fra dig i levende Live det kan jeg ikke for jeg holder saa meget af dig saa jeg glemmer dig aldrig du er den eneste jeg haver holdt saa meget af min egne Mand den Skurk haver jeg aldrig holdt saa meget af som jeg holdt af dig Hvor kunde du gjøre dee smaa Børn saa ulykkelig som du haver gjort dem saa dee skal bøde Døden for din Skyld du haver gjort deres Moder ulykkelig slig smaa uskyldige Børn og din lille Dreng kan jeg heller ikke lade blivetilbage for alt i verden nu sidder jeg her i min dødstime og skriver til dig og dine smaa ligger som lig inde i stuen

4 side af brevet:

lille uskyldige Mand nu sidder jeg her i min Dødstime og skriver til dig og dee smaa ligger som Lig inde i Sengen kan Samvittigheden ikke slaa dig nu du ser saa mange Lig i dit Hjem men du er som Sten som du fortalte til Petrine i Lørdags kan jeg gaa igjen da jeg følge dig hvor du gaar og hvor du staar, O Poul kunde jeg bare se dig i min Dødstime maatte (jeg) bare trykke dig til mit Bryst (en) sidste Gang men nej desværre jeg (maa) gaa bort uden og se dit Aasyn

Farvel kjære Poul jeg elsker (dig) i min sidste Stund tænk paa den ulykkelige Kvinde du haver forført og jaget i Døden

Del siden