Udsksrift

af Hjerm Ginding Herreds Fogedsprotokol
og Politiprotokol

1907 den 22. Juli Aften Kl 11 -- Fogeden ud paa Lauralyst Mark og i den -- Fogeds Frafald administreret af -- Fuldmægtig -- med undertegnede --, hvor foretager

254/07

Fremstaar Statshusmand Poul Christensen 49 aar, der forklarer, at hans Husholderske Maren Nielsen -- Eftermiddag, mens Dpt var paa Gaarden, Lauralyst for at røgte, har hængt 3 af Dpts Børn og -- samt derefter hængt sig selv. Husholderskens Navn var Maren Nielsen, hun var gift eller fraskilt; Dpts Børn var

1 pige paa 8 Aar, som hed Jytta Dorthea Marie
Christensen, 1 Dreng paa 6 Aar, Poul Marinus
Christensen og 1 dreng paa 4 Aar, Knud Obstrup
Christensen. Husholderskens egne Børn var 2 Tvillinger, Christiane Mathilde Nielsen og Magda Nielsen, 13 Maaneder gamle, og Christian Nielsen, 14 Dage gl. - Maren Nielsen fødte den 9 dm førnævnte Christian Nielsen og 1 Pige som døde næste Morgen. Efter Jordmorderens

Udsagn var Børnene 6 Uger for tidlig fødte. 

8 linier der ikke kan læses på udskriftens 2 side 

Præsten adspurgte nu Maren, hvad Børnene skulle hedde; det vidste Karen ikke, Dpt spurgte saa Præsten, om de ikke maatte blive døbte nu. Dpt

linien ikke læselig

-- tillades, saa gik Karen hen til Maren og spurgte hende, hvad Børnen skulde hedde og Maren svarede, at den ene skulle hedde Anna Nielsen og den anden Christian Nielsen, derefter døbte Præsten dem, sang en Salme, og bad Fadervor.

Dpt bar hans Kuffert ud paa Vognen og Præsten sir saa Farvel, men sagde ikke mere. Saa gik Dpt ind, men han taalte ikke med Maren, da Kl var ca 2 Nat gik Karen hjem og Dpt gik hen i Seng. Natten ml 4 og 5 Morgen står Dpt op, og Maren sagde saa til ham, at Pigen var død nu i Morgenstunden; Opt sagde, at det var godt, at saadan en lille en var død, og spurgte Maren om hun kunne have Barnet hos sig til Karen kom; det sagde Maren ja til, derefter gik Dpt til Lau- ralyst, han var hjemme og se til Familien om Formiddagen ved 10 Tiden, men der blev ikke om noget. Tordag 11 f m var Dpt i Holstebro og fik -- og Slutseddel på Handlen;  

2 side

Da han kom hjem, -- hen --aften og -- -- Præsten, at Pigen var død, det blev da bestemt, at Barnet skulde begraves den kommende Søndag Eftermiddag. Maren kom op om Torsdagen og udførte saa selv Gjerninger i Huset. Dpt talte ikke med Maren om, at hun skulle flytte og det spurgte Maren heller ikke om. Hos Præsten Søndag Eftermiddag var jordet, sagde præsten til Dpt, at han nu ville tage ind og tale med Maren om hendes Børen og sige til Hende, at hun skulle flytte til første August. Præsten sagde til Dpt. at han ikke skulle tale til Maren om Sagen; saa kørte Præsten til Maren. Da Dpt kom hjem Kl 9-10 om Aftenen, kunne han ikke mærke paa Maren, at Præsten havde talt med hende, hun sagde ikke noget til dpt herom og han talte ej heller om det. Da Dpt Mandag Morgen den 22 gik til Lauralyst, kunne han ikke mærke noget usædvanligt med Maren; ved 8 Tiden kom Niels med det frygtelige Budskab, at Maren havde hængt de 6 Børn og bagefter sig selv.

F.V. Aftraadt --

Retten __

J. V. Jørgensen   N. Nielsen  Th. Riesling 1907 den 2. August Middag Kl 12 blev -- sat paa Raadhuset med undertegende -- hvor foretager:  Føromtalte Sag

Fremstaar Drengen Niels Jensen Christens af Tvis, 9 Aar gl., og forklarer, at der var 7 Børn i hans faders Hjem i Tvis nemlig. Jytte Dorthea, Marius Christensen, 8 Aar gl, Marius Poul Christensen, 6 Aar gl, Knud Opstrup Christensen

1907 den 2 Aug Middag Kl 12 blev Politiretten sat paa Raadhuset med undertegnede Personale, hvor forelægger

254/07

Fremstaar Drengen Niels Jensen Christensen af Tvis, 9 Aar gl, og forklarer, at der var 7 Børn i hans Faders Hjem i Tvis nemlig : Jytte Dorthea Marie Christensen, 8 Aar gl, Marius Poul Christensen, 6 Aar gl, Knud Opstrup Christensen, 4 Aar gl, der var han Søskende, samt Christiane Nielsen 1 Aar gl, Magda Mathilde Nielsen, 1 Aar gl og Christiane Nielsen 14 Dage gl, der var Maren Nielsens Børn.

Mandag den 22 Juli d A om Aften ved 5 Tiden, da alle Børnene var inde i Stuen med Opt, kom Maren ind til dem i Stuen fra Køkkenet med et tækkegarn i Haanden, gik lige hen til Knud, der står og legede med hendes 2 Tvillinger, der staar i Barnevognen, slog Tækkegarnet om Halsen paa ham saadan at det snurres fast om hans Hals, svingde ham derefter om paa sin Ryg, idet hun holdt fast i den frie Ende af Tækkegarnet, og gik hun med ham i denne Stilling ud i Køkkenet og blev staaende med ham i samme Stilling i ca 5 Minutter indtil han var død. Da Knud var død, lod Maren ham falde ned paa Køkkengulvet og derefter slæbte hun ham over Gulvet gjennem Køkken, Bryggers og Lade op oveni Høgulvet og dækkede ham til med noget Hø; Opt som set altsammen, for han fulgte bagefter for at se, hvor Maren gjorde ved hans Broder. Før Maren dækkede Knud til med Hø, tog hun Strikken af Halsen paa ham og da hun var færdig med at dække Knud til, kom hun ned af Høgulvet med Strikken i Haanden; hun gik straks ind i Stuen, tog Marius, der stod og legede med hendes Tvillinger, slog Strikken om hans Hans paa samme Maade som om Knuds Hals, kastede ham om paa sin Rug paa samme Maade som Knud, gik ud i Køkkenet med ham og blev staaende med ham i denne Stilling indtil han var død. Da Marius var død, lar Maren ham glide stille ned paa Køkkengulvet idet hun holdt igen i Strikken. Da Maren havde ladet Marius glide ned paa Køkkengulvet, slæbte hun ham paa samme Maade som Knud igennem Køkken, Bryggers og Lade op i Høgulvet og dækkede ham til et andet Sted i Høet, men før hun dækkede ham til med Hø, tog hun Strikken af Halsen paa ham. Da Maren --- --- med Marius fulgte Opt efter for at se hvad hun gjorde af ham. Efter at Maren havde dækket Marius til med Hø, kom hun ned af Høgulvet, gik strax ind i samme Stue som før, hvor Jytte staar og kørte med Tvillingerne, slog Strikken om Halsen paa hende (Jytte) paa samme Maade som ved Knud og Marius, svingede hende om paa sin Ryg, gik ud i Køkkenet med hende og staar der med hende paa Ryggen indtil hun var død. Da Maren havde staaet med Jytte hængende paa sin Ryg i ca 5 minutter, lod hun hende falde ned paa Køkkengulvet, og strax efter at hun havde ladet hende falde, slæbte hun hende paa samme Maade som Knud og Marius ud i Laden, og dækkede hende til med Hø oppe i Høgulvet efter at have taget Strikken af Halsen paa hende. Efter at Maren havde dækket Jytte til med Hø, kom hun ned af Høgulvet, gik ind i Køkkenet, tog en Spand, der staar ved Køkkenbordet, gav Opt denne og sagde, at han skulde bære den over til Koen i Marken og saa kørte hun selv sine Tvillinger i Barnevognen hen til Koen. - FV

Mens Maren hængte Opt 3 Søskende, saa han det hele over og fulgte alle hendes Bevægelser. Han hjalp hende ikke derved, men sagde heller ikke til hende at hun ikke maatte gøre det, fordi han var bange for hende. Forinden Maren gav sig til at hænge Børnene fik de al den The og Sigtebrød de kunne spise, og da de var færdig med at spise, ryddede Maren af Bordet, aflukkede alle Yderdørene indvendig fra, saadan at ingen kunde komme ind, men hængte ikke for Vinduerne. -- Vidste at han ikke kunde løbe fra Maren da de havde en gang prøvet at løbe omkap og da fangede hun ham hurtig. - F.V

Da de var kommen hen i Marken til Koen, holdt Opt ved Koen, mens Maren malkede denne og da hun var færdig med dette flyttede hun Koen; saa fulgtes de hjem til Huset og da de kom hjem, kørte Maren Barnevognen ind i Stuen igen. Efter at Maren havde sat Barnevognen med Tvillingerne ind i Stuen, tog hun en Kop omtrent fuld af Mælk af den nymalkede Mælk af Spanden, fyldte Koppen med Brændevin fra en Flaske med Brændevin, der staar i Køkkenvinduet, gik ind i Stuen med Koppen og gav begge Tvillingerne at drikke deraf, de drak ikke mer end en Mundfuld hver og han tror at det var fordi der var Brændevin i Mælken, at de ikke drak mer, for de ville ellers gerne have Mælk. Efter at Maren havde givet Tvillingerne at drikke lagde hun dem hen at sove. Magda i Vognen og Christiane i Vuggen; Maren vuggede selv Christiane og Opt kørte Magda til de faldt i Søvn, hvilket de hurtig gjorde.

De blev ved at vugge og køre med Tvillingerne efter at de var faldet i Søvn indtil Kl var 7 Aften. Opt kjender godt Klokken og kan sige hvor mange den er. - F.V.

Uden at sige et Ord holdt Maren op med at vugge, rejste sig op fra Gulvet, hvorpaa hun sad, gik hen og tog Magda af Vognen, bar hende en kort Tid paa sin Arm inde i Stuen gik saa hen til sin Seng, satte Løkken af samme strikke som hun havde brugt til at hænge de andre Børn i, den Halsen paa Magda og hængte hende paa den ene Stolpe af Marens egen Seng, der staar inde i Sovekammeret. Maren hængte Magda saadan at hun hang forover i Strikken og saaledes at -- -- -- -- Gulvet. Maren lar Magda hænge der paa Sengestolpen i ca 5 minutter indtil hun var død, tog saa Strikken af Halsen paa hende, idet hun tog Barnet op til sig, lagde derefter Barnet i sin egen Seng og lagde Dynen over det. Strax efter at Maren havde lagt Magda i Sengen, tog hun Christiane op af Vuggen, holdt hende i sin højre Arm, mens hun lagde Strikken om Halsen paa hende, gik derefter hen til Døren ind til Sovekammeret og bandt Strikken fast til Haandtaget og efter at dette var gjort lar hun Barnet falde til i strikken saaledes at hun kom til at hænge bagover saa højt, at hun kunde berøre Gulvet med Tæerne; hun blev hængende i denne Stilling i en 5 Minutter indtil hun var død. Derefter løste Maren Strikken af Haandtaget paa Døren, tog Barnet op til sig, løste Strikken af Halsen paa --, lagde hende hen i Sengen ved Siden af Magda og lagde Dynen paa dem. F.V

Da Maren havde lagt Christiane i Sengen, tog hun Christian, der hele Tiden siden de spiste havde sovet i Sengen, op af Sengen, lagde ham til Brystet, lar ham die begge Brysterne saa længe han vilde, og da han ikke vilde die længere tog hun den Strikke hun havde hængt Magda i, snørede den fast om Christians Hals, gik ind i Sovekammeret med ham i sine Arme og bandt Strikken fast til samme Sengestolpe, som hun havde hængt Magda paa, saaledes at han kom til at hænge forover og saa højt at han ikke kunde berøre Gulvet og saa lar hun ham hænge. Mens Maren besørgede Hængningen af sine egne Børn, gik hun hele Tiden og græd højt, hvilket hun ikke gjorde mens hun hængte Pouls Børn. Før Maren gav sig til at --- sine egne Børn, havde hun hængt Sengetæpperne for begge Sovekammervinduerne, menikke noget for Stuevinduerne. Mens Maren hængte sine Tvillinger, var Opt inde i Sovekammeret, men da hun hængte sin lille Dreng gik han ind i Stuen, fordi han ikke vilde være længere inde i Sovekammeret. - F.V.

Efter at Maren havde hængt Christian gik hun ind i Stuen tog Pouls Papirer og Knuds og Marius Hatte af den næstøverste Kommodeskuffe og tog saa en ny Kasket af Pouls fra Klædeskabet; det gik hun ud i Køkkenet med, puttede det i Komfuret og stak der ind det med en gl Kost. Efter at Maren havde brændt disse Sager, tog hun en Sløv fra Sovekammeret og et Stykke tykt nyt Reb fra Køkkenet og gik op paa Loftet nu og sagde til Opt, at han skulde følge med derop for saa skulde de hænge sig deroppe. Opt fulgte saa med og paa Loftet og hun sagde, at han skulde hænge sig i det sm Reb, som hun havde hængt Christian i, og som Maren havde givet ham inde i Laden. - FV

Da de begge 2 var kommen op paa Loftet havde Maren det sm Reb hvori hun forinde havde lavet en Snøre om et Hanebaand og sagde at hun vilde hænge sig i dette, men forinden sagde hunn til Ppt, at han skulde hænge sig i den Snor som han havde med sig. Da Maren havde fastgjort Rebet til Hanebaandet, sagde hun, at det var for lavt, hvorfor hun løste Rebet ned igen og gik ned af Loftet, efterfulgt af Opt. Da de var sammen ned af Loftet, staar maren op i Høet, men hun havde Rebet om en Bjælke i Lade, og da Rebet var fastgjort, satte hun strax sit Hoved ned i Snøren i Rebet og lar sig falde ned af Høet med Snøren om Halsen og kom hun til at hænge med Hovedet bøjet bagover, saa højt at hun lige kunde berøre Gulvet med sine Tæer. - F.V.

Baade før og efter at Maren havde taget Snøren om sin Hals, slog hun sig flere gange haardt for Panden med Pouls Jerntøjskølle. Efter at Maren var falden til i Snørren rørte hun kun Hænderne lidt. Strax da han kunde se, at Maren virkelig havde hængt sig løb han hen til Lauralyst og fortalte først, hvad der var sket til en Malkekone Maren og derefter til sin Fader. - F.V.

Da Eskier var ved Huset og inde i Kostalden, havde Maren allerede hængt Pouls 3 Børn og sin egen Datter Magda. F.V

Lørdag den 20 Juli om Aften skrev Maren et Brev, som hun gjemte i Vuggen indtil Søndag Morgen, og gjemte hun det da i Pouls Syæske, der staar paa Bordet v Sovekammeret. Maren havde om Lørdagen, da hun skrev Brevet, fortalt Opt, at det var til hans Fader, men havde ikke sagt noget om, hvad der stod i dette.

Hun sagde til ham, at han ikke maatte snakke om Brevet til sin Fader. - F.V . Aftraadt . Udsat

Rette hævet

----

vidner                  J C Blæsbjerg     L --- 

1907 den 3. Aug Form Kl 10 blev politiretten sat paa Raadhuset med undertagende Personale, hvor foretager

264/07

Dommeren faar Anmeldse af 25 f m fra N Hansen Rabjerg, da man atntage at være ansat ved Statsbanerne, med ptg Ordre af -- til Betjent ---, denne Rapp af 26 f m og dennes Kantimaiationsrapp af 28 f m .

Fremstaar Tjenestekarl Christian Frederiksen, f i

(mangler tekst)

(mangler tekst)

Dyrlæges kontrol og i overværelse af vedkommende Sognefoged - Med Hensyn til Erstatugen vil der vare at forholds i Overensstemmelse m L 5/2 04 § 6 attest

Retten hævet

Vidner : --- 

1907 den 6 Aug Form Kl 10 blev Politiretten sat paa Raadhuset med undertegnede Personale, hvor foretager

254/07

Dommeren bemærker, at de 2 Strikker ved hans Besigtigelse af Mordstedet fundet paa Bjælken i Laden i Overbestemmelse med den af Niels afgiven Forklaring, at det er oplyst, at Maren som Regel - i alt -- om Sommeren færdedes hjemme med bare Fødder iført Særk Skjort og Forklæde, at Maren ikke har haft nogen videre Omgang med Egnens Befolkning, at Kaarene i Hjemmet har været sunde, og at der ikke ses at være noget Anledning til at sigte Maren for at have staaet i Forhold til andre end til Poul. - Dommeren freml Rapp af 2 dM.

Dommeren bem., at Poul har taget fejl, naar han den 22 f M, har opgivet de sidste Tvillingers Fødselsdag til 9/7 og henført deres Daab til samme Dag. Rette Dag er 8/7.

dommeren bem., at der ikke af Maren er brændt andet end det, som Niels har forklaret; Fru Christensens videre gaaende Udtalelser i Slutningen af Forhøret af 26 f. M berorpaa overdreven Fortællinger til hende.

Dommeren bem., at Karen Lund Jensen i Forhøret af 30 f. M urigtig har opgivet Tvillingernes Fødselsdag til Tirsdag 9/7 i stedet for til Mandag 8/7, og altsaa hendes Tidsangivelse saa man rykker en Dag frem.

Dommeren bem., at han da der modtager melding om Begiveheden 22/7 sent paa Aftenen, var fraværende i Embedsforretninger i Jurist---, hvorfor vedkommende der henvendte sig til paagældende Fuldmægtig.

Dommeren bem., at Poul er meget stærkt medtaget af den skrækkelige Begivenhed og klager over, at den ikke kan komme ud af hans Tanker. Fru Christensen, Lauralyst, har meddelt Dommeren, at hun flere gange har set Poul staa inde i Kostalden og hulke over det skete.

Dommeren bem., at Pouls medtagne Tilstand har gjort hans Afhøring temmelig vanskelig. Dommeren bem., at Niels, der stadig er bleven udspurgt af Vedkommende om Gerningen og derfor ikke har kunnet gaa i Fred, nu er anbragt paa et godt, af Dommeren selv anvist Sted, for at han undgaa stadig at blive mindet om Begivenheden og faa Tid til at falde til Ro. -

Sluttet til forelæggelse for Amtet

Landsarkivet for Nørrejylland

Hjerm-Ginding Herredsfoged

Politiprotokol

1799 - 11.03.1919
1905 1 16 -
1908 2 8 

254/07

Dommeren freml Rids´over samtlige Lokaliteter paa ---,  hvilket Rids er optaget idag efter Ordre af Sognef i Tvis og Betjent Riesling i Nærværelse af Poul og Sønnen Niels.

Dommeren attentere at dette er Rids er --- med de faktiske Forhold, som han personlig har besigtiget flere gange, og ligeledes stemmende med Niels´ Forklaring og Paavisning i Forhøret Tirsdag Morgen og Formiddag.

Fremstaar Sognef i Tvis Niels Chr Nørgaard og Betjent Riesling, der forkl, at Ridsid der er optaget af den idag i Nærværelse af Poul og Niels er --- nøjagtigt og stemmende med Paavisningen idag og tidligere. FV

Sogn--- at der aldeles ikke kan være nogen Tvivl om at Maren har ombragt Børnene paa den under Sagen oplyste maade, at hun derefter har hængt sig selv og at hun har udøvet sin Gerning for at hævne sig paa Poul. Opt tilføjer, at dette sidste fremgaar ikke alene af det Brev som Maren havde tilskrevet Poul men også af at hun har --lagt flere Ting i Huset. - Sognef tilføjer, at der ej heller kan være nogen Tvivl om at Niels´s Forklaring om den skrækkelige gerning ved Marens Færd i alt væsentligt er rigtig paalidelig. FN

Opt har kun snakket flygtig med Maren en 2-3 gange, Opt har aldrig hørt at Maren har været ond imod eller mishandlet Børnene i Huset, men han har hørt at hun har holdt dem daarlig med Renlighed. - F.V. Han kjendte ikke noget til Maren og Pouls Forhold. Der kan ikke siges noget paa Poul. Han er et skikkeligt Menneske. Han har maaske taget sig vel lidt af sin Familie. ---, som Poul har solgt Huset til, kjender Opt kun som hæderlig og paalidelig. Poul har vistnok ikke direkte til Maren sagt, at de skulde flytte til 1. August; men det har hun nok faaet at vide fra andre Sider. - F.V. Poul er ikke paa nogen Maade forfalden til Spiritus. Opt aner ikke, om Maren havde Tilbøjeligheder for Spiritus. - F.V.

Maren var en ikke stor, men kraftig og godt bygget Kvinde. F.V.

Der er ganske sikkert ikke nogen, der har kunnet tænke sig muligheden af, at hun kunde begaa en saa skrækkelig Gerning. F.V. Aftraadt

Fremstaar Poul, der forklarer, at han fik Maren i Maj i fjor igennem Dagens Nyheder, at hun, da hun kom var højt frugtsommelig, at hun fødte Tvillinger godt en Maaned efter, at hun opgav at hendes Mand var Fader til disse, at hun ikke var hidsig, at hun har --- hans Hus, siden at hun, da hun fik de første Tvillinger sagde at hun var separeret eller --- serareret fra sin Mand, at han begyndte at pleje legemlig Omgang med Maren --- ved Novembertid i fjor, at han aldrig har haft nogen Ustand med Maren og at han i Begyndelsen var godt tilfreds med hende og hendes Behandling af Børnene. Senere syntes han, at hun ikke var god nok ved hans Børn i Sammenligning med hendes Tvillinger og det sagde han til hende en Gang omkring Maj i aar. Det svarede Maren iøvrigt ikke noget paa. - FV

Han kom som Regel hjem hver Dag ved Aftentid kl 9-10 F.V.

Han besluttede sig i Slutningen af forrige Maaned til at sælge sit Hus fordi han ønskede at faa sine egne Børn sat ud i Pleje. Dette fortalte han til Maren. Det sagde hun ikke noget til. Noget før Tvillingernes Fødsel handlede han saa Huset ---; han skulde fratræde 1/8 i aar; da han havde faaet Handelen skrevet ved Slutseddel i Holstebro og kom hjem fortalte han Maren, at han nu havde handlet Huset bort, at han skulde flytte fra det 1/8 og at han saa vilde have sine Børn sat ud i Pleje. Det sagde Maren ikke noget til. Klokken var 7-8 efterm den Dag han kom hjem fra Holstebro og fortalte Maren det fornødne. Han var da noget svirrende. Maren har ikke udspurgt ham om hvad der skulde blive af hende og hendes Børn naar Handelen var gaaet i Orden. Opt har ikke sagt til Maren eller andre at han ikke vilde tage sig af hende og hendes Børn efter Handelen. - F.V.

Da Pastor Sick kom Mandag 8/7 aften 10-11 for at døbe Tvillingerne - det havde Jordemoderen ordret - sagde han til -- udenfor Huset, at dette var upassende. Det sagde Opt Ja til. - Saa sagde Præsten, at OPt maatte passe paa, at det ikke skete tiere og det sagde Opt Ja til. Saa forklarede Præsten Opt, at Maren havde opgivet falsk Barnefader for de første Tvillinger, dette havde Opt ikke vidst før, han havde troet, at hendes forrige Mand var Fader til de første 2 Tvillinger, denne Samtale imellem Præsten og Opt hørte Maren ikke. Saa fulgtes de begge ind til Maren. Der var Karen, der er gift med husm Jens Peder Jensen, Ugl. Kjær; Karen havde Opt bedt om at være til Stede og hjælpe Maren ved Barselfærden. - F.V

Saa døbte Præsten Tvillingerne. Maren opgav de Navne, som hun ønskede, at Tvillingerne skulle have. Opt vedstaar overfor Præsten, at han var Fader til Tvillingerne, og det er han ogsaa sikker paa, at han er. - F.V.

Saa kørte Præsten hjem. Søndag 14/7 begravede Præsten om aften den Tvilling der var død Tirsdag 9/7 Morgen, og saa sagde Præsten, at han paa Hjemvejen vilde ind til Maren og forklare hende, at hun skulde væk til 1. August. - F.V.

Maren har ikke sagt noget til Opt om, hvad Præsten og hun talte om Søndag 14/7 aften. F.V. Aftraadt.

Fremstaar Drengen Niels Jensen Christensen, f 10/8 1897; i Nærværelse af Sognef og Faderen Poul, der paany fremstaar, oplæser Drengens Forklaring fra Forhøret den 23´d. M. Drengen vedstaar Rigtigheden af denne sin Forklaring. Hans søskende græd meget og det gjorde han selv ogsaa. Maren brugte den samme Strikke til dem alle 3. Hver Gang hun havde hængt en af hans Søskende, bar hun dem ud i Høet, han gik fra Stuen ud i Køkkenet for at se, hvor Maren gjorde af hans Søskende. - F.V

Saa gik han tilbage til Stuen igen, naar Maren kom fra Høet. - F-V.

Da Maren havde kvalt hans 3 Søskende gik hun ud at malke, medens hun malkede holdt han efter Marens Ordre Koen; saa gik de ind igen; saa tog Maren fra den næstøverste Komodeskuffe Knud, Marius´s Hatte og nogle Papirer og fra Klædeskabet tog hun Pouls Kasket; saa puttede hun disse Sager ind i Komfuret og tændte -- dem med noget Træ af en --. F.V. Aftrådt

Samme Sognef som Poul --- --- , at de ikke betvivlede at Niels´Forkl er sandfærdig og rigtig. - FV

Niels fremstaar paany; --- --- derefter til ham og Poul i --- og for --- 1 kr + 3 kr, ialt 4 kr hvorefter ---. -

Sognef ---, at der --- ikke er grund til at sigte nogen anden for at foraarsaget den skrækkelige Handling end Maren. FV. Aftraadt 1 Krone for Repsudgifter. -- . Ret

HOLSTEBRO BYFOGED

Dukomenter i politisager

 

RINGKJØBING AMT

Rindumgaard, Ringkjøbing den 14 August 1907

I anledning af den med Hr. Herredsfogdens Skrivelse af t d. M. medtagne udskrift af et forhør, optaget i anledning af det af Maren Nielsen af Tvis forøvede Drab af Børnene.

Jytte Dorthea Marie Christensen, Poul Marius Christensen, Knud Opstrup Christensen, Christiane Mathilde Nielsen, Magda Nielsen og Christen Nielsen og det af bemedlte Maren Nielsen derefter begaaede selvmord, skulde man til efterretning tjenstlig melde, at der ikke fra det offentigens side findes nøje til at foretage videre i sagen.

Man beder sig derkas tillstillet forinden den merfølgende forhørsudskrift med bilag en i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkuløre N.115 af 16 Juli 1895 udforviget udskrift vedrørende det begaaede selvmord til indkundelse til Statens statikstiske Burenia.

 

Note:
Tjenestekarl og udlagt barnefader til tvillinger, Arthur Winther Sørensen, er ikke nordmand, men født 30. december 1884, Vordingborg Landsogn. Som biperson i tragedien har man ikke undersøgt påstanden nærmere.

Del siden