Niels Jensen Kristensen er født som Mariane og Poul´s 9. barn.

Niels er født 10. august 1897 og i 1904 da hans mor dør, er Niels 6½ år gammel. 
Han flytter med sin far, storesøster Christiane, og de 4 yngre søskende Ytta, Poul Marius, Pouline og Knud fra Neder Uglkjær til Højmark i 1905. 
Niels har fået sin mors og fars kærlighed og omsorg i sine første leveår, og han har derved fået opbygget sit selvværd og styrke til at overleve de traumatiske oplevelser han bliver udsat for i året 1906-1907, og traumet ved tragedien den 22 juli 1907. 
Dette betyder Niels kan opbygge tillid til verden igen efter tragedien, og specielt gennem hans plejefamilie Dyrmose, opbygges denne tillid til verden igen. Niels kan senere videregive kærlighed til sin kommende hustru Nielsine og deres børn. Også dette skyldtes, at der ikke har været tidlig omsorgssvigt, men han har fået omsorg og kærlighed i sine første barneår.

Efter moderens død hjælper Niels, sammen med sin storesøster Christiane, deres far med pasningen af familiens dyr og de yngre søskende, indtil Poul ansætter en husholderske. Niels oplever i al fald én husholder inden Maren kommer til Tvis. Iflg. folketælling 1906 er Mette Kirstine Marie Leth husholder. 

Da Maren kommer, ser hun ikke Niels som en trussel eller et barn der giver hende anledning til vrede. Maren opbygger en relation til Niels, og barnet Niels tager imod som den 7 årrige han er. Maren bruger Niels som sin fortrolige, lader ham passe sine nyfødte tvillinger og lader ham gå til hånde med forskellige hverdagsarbejde. De yngre søskende, som er for små til at hjælpe ser Maren som en belastning, og hendes vrede og ustabile sind går ud over dem.

Ud fra Niels´ vidneudsagn i politi protokolerne læser man ikke, at Niels fortæller noget negativt om Maren. Hun har formået at få hans loyalitet, og Niels har ikke kunnet gå den voksne Maren imod, den skæbnedag i juli 1907.

Niels´ redning har været, at han må havde haft et medfødt stærkt sind, en kærlighed og omsorg som spæd, og at han kom til familien Dyrmose, som har formået at give Niels styrke, mod og tillid til verden og mennesker igen.

Hans børn udtaler på DVD´en fra TV midtvest, at han var en kærlig far, og han aldrig hævede stemmen og tog altid børnenes side hvis moderen gav irettesættelser. Niels skulle have udtalt :"Nu skal du ikke blive som det kvind" -

Niels talte aldrig med sin familie om den skæbnedag. Niels og Nielsine blev gift den 22. juli 1935, datoen for tragedien, dette synes at være en gestus til de søskende han mistede på denne dag.

Niels arbejdede hårdt hele livet, måske tålte hans sind ikke ro til tanker.

Niels konfirmandt
Ungdomsbillede af Niels
Voksenbillede af Niels
Niels
Niels med 2 af sine børn
Niels arbejder som brolægger
Niels
Nielsine og Niels´ hjem
Nielsine og Niels´ gravsten

Del siden