Højmark 1907

Højmark, Smedegårdvej 7, Tvis 1989

Højmark, Smedegårdvej 7, Tvis 1989

Højmark er oprindelig en landarbejderbolig under Lauralyst, som (i følge Tvis Bogen) i 1906 bliver købt af Poul Kristensen. Huset har frem til da været lejet af fæstere. 
Huset er fra sidst i 1870´erne. Stalden, laden og boligen er i én bygning. 
Højmark huset er bygget tæt op ad Smedegårdvej.
Boligen er under halvdelen af arealet. Der var en port hvor man kunne køre igennem med hø, halm og foder. Indgang fra gavlen til boligen, og indgang fra marken til stald og lade, på modsatte side af vejen.

Højmark ligger i dag ca. 200 m fra bygrænsen og i 1907 har der været ca. 500 m til Lauralyst, hvor Poul Kristensen arbejdede som røgter.

Vi ved hvad hændte for Poul, Niels og de 3 småsøskende, og Maren og hendes 3 børn, og dog ved vi ikke noget! 

Ja vi kender handlingen, men vi vil aldrig kunne fatte, hvad som skete i de impliceredes sind.  

Højmark set fra Smedegårdvej.
oversigt over gerningsstedet, politirapport.
oversigt over Højmark, lavet af mig.
afstanden fra Højmark til Lauralyst.
Højmark 1989, da vi overtog stedet.

Del siden